Kostnader med et forbrukslån

Forbrukslån uten sikkerhet kan være både billige og dyre. Variasjonen i kostnadene skyldes mange faktorer. Generelt er det slik at jo mer du låner, desto lavere blir kostnadene i prosent. Men, summen du betaler for lånet øker også jo mer du låner og jo lengre tid du bruker på nedbetalingen. Dette lønner det seg å sette seg inn i, før du bestemmer deg for hvilket lån du tar opp.

Rentebetingelsene på et forbrukslån

Rentene er det som vanligvis utgjør de største kostnadene på et forbrukslån. Noen få banker som tilbyr smålån eller mikrolån, kan ha faste rentesatser uansett hvem kunden er. Det vanlige er imidlertid at rentene fastsettes etter en individuell vurdering av hver enkelt søknad. Kredittscoren din er den som bestemmer om du får lån, og dernest hvilke renter bankene kommer til å tilby deg. De billigste rentene gis til personer med høy kredittscore, og motsatt.

Derfor varierer rentene veldig, både ut fra hvilken bank du søker hos, størrelsen på lånet, tilbakebetalingstiden og altså din kredittscore. De laveste rentene på et usikret forbrukslån ligger på rundt 7% nominelt, mens de høyeste nominelle rentene kan komme opp mot 20-tallet. Effektiv rente vil inkludere alle gebyrer, og blir dermed lavere desto lengre tid du bruker på tilbakebetalingen.

Gebyrer kommer i tillegg

Portrait of depressed female with dicuments and money

Det er først og fremst to gebyrer vi snakker om i forbindelse med usikrede forbrukslån. Nesten alle banker krever et etableringsgebyr når du tar opp lånet. Dette gebyret betaler du kun én gang. Det finnes noen få banker som ikke har etableringsgebyr, for eksempel Santander, så lenge lånesummen er under 70 000 kroner). Enkelte av de som tilbyr mikrokreditt har heller ikke dette gebyret, men der tar de igjen i form av høye renter.

Det andre gebyret du normalt må betale er for de månedlige innbetalingene på lånet. Dette gebyret ligger normalt på mellom 40 og 50 kroner. Du unngår ofte dette termingebyret hos de bankene som lar deg betale med e-Faktura.

Ekstra kostnader ved manglende betaling

Om du ikke betaler de avtalte avdragene på et forbrukslån i tide, vil du pådra deg ekstra kostnader. Du får som regel først purringer med purregebyr. Går saken videre, vil du kunne ende opp med et inkassokrav. Salærene her er avhengige av størrelsen på gjelden, men på dette tidspunktet begynner lånet å bli ganske mye dyrere enn nødvendig. Det tilkommer også forsinkelsesrenter på manglende innbetalte avdrag, i tillegg til at de vanlige rentene også løper lengre dersom du er forsinket med å betale ned lånet. Summen av dette kan bli ganske mye ekstra penger etter hvert. Pass derfor på å ikke låne mer enn du klarer å håndtere.

Slik blir lånet billigere

sinnvolles-sparen-1280px-895pxSkal du finne det forbrukslån som er billigste mulig for deg, er det spesielt to ting du kan gjøre. Det ene er å aldri hoppe på det første tilbudet du får. Skaff deg flere lånetilbud, slik at du kan sammenligne og velge det som er rimeligst. Det tar kun kort tid å søke på flere lån samtidig, og søknadene er også helt uforpliktende. Du kan også vurdere å søke via lånemeglere som Lendo eller Pengi, så får du tilbud fra mange banker basert på kun en søknad.

Det andre du kan foreta deg for å få billigere lån er å forsøke å forbedre kredittscoren din. Variablene som inngår i denne er mange, men det er spesielt negativt dersom du har inkassosaker som pågår, mye kredittgjeld som ikke er betalt, eller høy gjeld i forhold til inntekten din. Kvitt deg med mest mulig av slikt, så vil kredittscoren bli høyere, og dermed blir rentene bedre på forbrukslånet. Har du nylig fått økt inntekt i en eller annen form, sørg for å opplyse om dette når du søker (du må kunne dokumentere det). Dersom slik inntektsøkning er av nyere art, er det nemlig ikke sikkert kredittopplysningsselskapene har oppdaterte opplysninger på dette punktet.