Forbrukslån og renter

Forbrukslån kommer med en noe høyere rente enn for eksempel et ordinært billån eller huslån. De høyere rentene skyldes primært at forbrukslån er lån uten sikkerhet (du trenger ikke stille noe i pant for pengene). Dermed forsøker bankene å sikre seg mot eventuelle tap med en høyere rente. Det er likevel fullt mulig å søke lån med gode rentetilbud.

Lån med rente fra 7,5%

Når du sjekker de forskjellige bankene ser du fort at det er store variasjoner på rentene. Rentenivået i Norge er nå lavt, og heldigvis har flere banker fulgt etter. Flere banker kan tilby deg forbrukslån hvor den nominelle renten begynner fra 7,5%.

OPP Finans har en nominell rente per i dag som starter på 7,5%, mens den effektive renten begynner på 7,98%. Denne banken tilbyr forbrukslån helt opp til kr 500 000, med en maksimal nedbetalingstid på 15 år.

Forbrukslån fra Ikano Bank har en startrente per i dag på 7,9% nominelt. Lånestørrelsen fra denne banken er maksimalt kr 300 000. Lengste nedbetalingstid hos Ikano Bank er 12 år for de største lånene.

Santander Consumer Bank kan også tilby en nominell rente under 8%. Denne begynner på 7,9% per i dag for lån uten sikkerhet, og effektiv rente starter på 8,6%. Banken har også andre former for lån, både med og uten sikkerhet, til gunstige betingelser. Maksimalt lånebeløp på forbrukslånene er kr 350 000, der det er mulig å få opp til 15 års nedbetalingstid. Merk deg at Santander har null i etableringsgebyr for de laveste lånesummene.

Rente fra 8,95%


Bank Norwegian har også gode tilbud på forbrukslån. Her kan man få låne helt opp til kr 500 000 med en nedbetalingstid på inntil 15 år. Den nominelle renten begynner på 8,99% per i dag. Effektiv rente har startpunkt på 9,59%. Bank Norwegian har ganske greie krav til den som låner, men lånestørrelsen justeres som regel i forhold til din økonomiske situasjon. Har du for eksempel lav inntekt, kan du bli tilbudt lavere lån enn det du søkte om.

yA Bank kan også tilby en lav rente på usikrede lån. Her begynner den nominelle renten på 8,95%. Den effektive renten starter på 9,52%. Forbrukslån fra yA bank er begrenset oppad til kr 500 000, med maksimalt 15 års nedbetalingstid.

Lånemeglere med gode rentetilbud

Vil du ha mange gode lånetilbud på en gang kan du bruke en lånemegler. Lendo og Centum Finans er gode eksempler på slike. Her kan du sende en enkelt søknad, og deretter få flere lånetilbud i retur. Mange lånemeglere samarbeider med godt over ti forskjellige banker.

Gjennom Lendo får du forbrukslån opptil kr 500 000. Den laveste nominelle renta her er på 7,9% når dette skrives. Nedbetalingstiden kan du få opptil 15 år.

Centum Finans har også kr 500 000 som maksimumsgrense for forbrukslån, og 15 år som lengste tilbakebetalingstid. De nominelle rentene er i dag på lave 6,99% for de med best kredittscore.

Vær oppmerksom på at det endelige rentetilbudet settes av hver enkelt bank. Lendo og Centum Finans videreformidler kun søknaden din. Denne tjenesten er gratis og resulterer ofte i at søkeren får bedre betingelser, i tillegg til å spare tid på søknadsprosessen. Du kan også søke lån via sammenligningstjenester som www.billigeforbrukslån.no

Felles for alle forbrukerlånene

zinsen-sinnvoll-vergleichenSelv om forbrukslån kommer med forskjellige renter og andre betingelser, har de mye til felles. Alle de nevnte bankene og lånemeglerne har gode renter, men kan ikke oppgi nøyaktig hva din rente blir satt til. Det skyldes at hver lånesøknad vurderes individuelt. Når bankene mottar søknaden din vil de foreta en kredittsjekk av deg. Det er kredittscoren som til slutt avgjør hvordan banken setter renten. Kommer man godt ut på en slik sjekk, vil man kunne oppnå den beste renten.

Vær også oppmerksom på at nominell rente er ikke det samme som totalkostnadene på et lån. Det som er interessant er den effektive renten. Når du mottar lånetilbud vil denne være oppgitt, sammen med summen av alle kostnader den dagen lånet er helt oppgjort.

Sammenlign forbrukslån

Selv om en bank kan tilby deg en god rente bør du alltid sammenligne de forskjellige bankenes tilbud. Ta gjerne utgangspunkt i bankenes eksempelrenter for å få et bilde av kostnadene.

Det beste er å søke forbrukslån hos flere banker. En søknad er uforpliktende, og koster ingenting. Det gjelder både for enkeltstående banker og lånemeglere. Jo flere lånetilbud du har, desto bedre er sammenligningsgrunnlaget.

Andre forhold å tenke på

Når du sammenligner skal man se på de totale kostnadene. Å kun se på renten kan bli feilaktig. Noen forbrukslån kan virke kostbare, men er ikke det totalt sett. Det skyldes nedbetalingstiden. En kort nedbetalingstid gir kortere rentetid. Dermed kan utgifter på et tilsynelatende dyrere lån, faktisk bli rimeligere enn et med bedre rente. Dette avhenger også av antallet månedlige terminkostnader, samt størrelsen på etableringsgebyret.

Når du sammenligner bør du også ta en titt på bankens øvrige betingelser for lånet. Det kan være ting som betalingsutsettelser, låneforsikringer og annet som er verdt å være oppmerksom på. Betalingsutsettelser og avdragsfrihet er kjekt om man har trang økonomi en kort periode, men husk at lånet blir dyrere desto lengre du betaler på det.